Ilidza

JAVNI POZIV SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA ZA DODJELU RASPOLOŽIVOG ZEMLJIŠTA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE U SVRHU PROLJETNE SJETVE

a osnovu Zaključka Općinskog vijeća Ilidža o dodjeli zemljišta na privremeno korištenje u svrhu proljetne sjetve, a u cilju prevazilaženja negativnih posljedica pandemije virusa COVID 19, i poboljšanja materijalno socijalnog statusa građana, broj: 01-02-1411/21-16.1. od 25.03.2021.g., Općina Ilidža putem Službe za privredu i turizam, objavljuje:

 

JAVNI POZIV SVIM ZAINTERESOVANIM LICIMA ZA DODJELU RASPOLOŽIVOG ZEMLJIŠTA NA PRIVREMENO KORIŠTENJE U SVRHU PROLJETNE SJETVE

 

I

Pozivaju se  zainteresovana lica, građani sa područja općine Ilidža, da dostave prijavu na javni poziv za dodjelu raspoloživog zemljišta na privremeno korištenje u svhu proljetne sjetve, na lokalitetu naselja Osijek, ul. Hendekuša bb.

Dodjela zemljišta če se izvršiti na parcelama označenim kao: k.č. br. 148/1, 148/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/6, 150/7 i 150/8, upisane u Posjedovni list broj 309. K.O. Osijek, što odgovara k.č. br. 1041/2, upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj: 1314 K.O. Donji Butmir.

 

II

Dodjela zemljišta zainteresovanim licima se daje bez naknade.

 

III

Zemljište će se u zavisnosti od stanja na terenu, i broja zainteresovanih lica, dodjeljivati prema iskazanim potrebama, izdijeljeno na manje parcele, površine 200 m2 do 300 m2.

Općina će izvršiti obradu zemljišta za sjetvu, oranje i freziranje.

 

IV

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je osam (8) dana, od dana objavljivanja na web stranici Općine Ilidža.

Prijave zaprimljene izvan roka za dostavu prijava neće se razmatrati.

V

Prijave se mogu predati putem mjesnih zajednica na propisanom obrascu za prijavu, koji se može preuzeti sa web stranice Općine Ilidža, u Centru za pružanje usluga građanima u  Općini Ilidža (Info desk),  ul. Butmirska cesta br. 12, i kod sekretara MZ-e.

 

VI

Nakon razmatranja prijava i utvrđivanja uslova, kandidati koji ostvare pravo na dodjelu zemljišta, potpisuju Ugovor sa Općinom Ilidža, kojim će biti definisani uslovi, oznaka i površina zemljišta koje se se daje na korištenje.

 

VII

Javni poziv će se objaviti na web stranici Općine Ilidža, oglasnoj ploči Općine Ilidža i oglasnim pločama mjesnih zajednica.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRIJAVU

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com