Ilidza

Održana Prva redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Ilidža: Usvojen Nacrt budžeta općine Ilidža za 2021.godinu

Općinsko vijeće Ilidža je na prvoj redovnoj sjednici održanoj online 18. februara 2021. godine   utvrdilo Nacrt budžeta Općine Ilidža u  iznosu 25.700.000 KM. Za Nacrt glasalo je 20 vijećnika, pet je bilo protiv, a pet suzdržano.

Utvrđeni Nacrt se upućuje na javnu raspravu u periodu od 19 do 28. februara 2021.godine.  Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta mogu se dostaviti u pisanoj formi i to putem Centra za pružanje usluga građanima – Službi za finansije, sa naznakom “Za Nacrt budžeta Općine Ilidža za  2021. godinu” ili putem e-mail-a pomoćniku za finansije – benjamin.mesak@opcinailidza.ba, kao i u prostorijama mjesnih zajednica Općine Ilidža. Nacrt budžeta Općine Ilidža za 2021. godinu će biti dostupan na web stranici Općine

Ilidža i Facebook stranicama mjesnih zajednica Općine Ilidža.

S obzirom da je prvi put sjednica održana online, zbog tehničkih usklađivanja ista nije bila dostupna za javnost, dok će se za sljedeće sjednice realizirati mogućnost live prenosa.

U toku pripreme Nacrta Budžeta za 2021. godinu omogućeno je građanima da putem mjesnih zajednica i online putem upute svoje prijedloge i sugestije. U cilju potpune transparentnosti i vidljivosti svih rashoda izvršena je rekompozicija budžetskih rashoda i grupisanje istih u programe koji doprinose ostvarenju zadatih ciljeva. Ovakvim klasificiranjem rashoda, njihovi rezultati mogu biti jasno prikazani, što omogućava i mjerenje njihovog napretka. Na taj način zadovoljen je uvjet programskog budžetiranja i vezanja istih za strateške i operativne ciljeve koji će se utvrditi strategijom razvoja. Kao poseban segment budžeta uveden je „kapitalni budžet“ koji je iskazan na trogodišnjem nivou i pruža uvid u višegodišnje finansiranje kapitalnih projekata.

Nacrtom budžeta Općine Ilidža su uvedeni slijedeći programi:

1.      Program podrške rada parlamentarnih političkih stranki i izborne aktivnosti,

2.      Programi socijalne potpore,

3.      Programi potpore boračkoj populaciji,

4.      Program aktivne politike zapošljavanja i razvoja privrede i turizma,

5.      Program podrške institucijama i subjektima od interesa za razvoj lokalne zajednice,

6.      Program projekata za razvoj kulture, sporta i obrazovanja,

7.      Program prostornog planiranja i uređenja građevinskog zemljišta,

8.      Program sanacije devastiranog stambenog fonda,

9.      Program unapređenja stanja lokalnih cesta,

10.  Program uređenja javnih površina i zaštite okoliša,

11.  Program izdataka  za prirodne i druge nesreće i izgradnja  i održavanje skloništa.

Prema ovom Nacrtu, između ostalog, planirana je  izgradnja i nastavak izgradnje  saobraćajnice Ilidža-Hrasnica , izgradnja i projektovanje sekundarne vododvodne mreže uz učešće građana  po MZ, izgradnja  i rekonstrukcija kanalizacione mreže uz učešće građana, izgradnje dječijih igrališta i sportskih ploha, Centar za zdravo starenje, rekonstrukcija obdaništa Lužani, izgradnja osnovne škole na području MZ Stup, Budžet za mlade, stambeno zbrinjavanje Roma iz Šumarske škole, izgradnja javne garaže  u centru Ilidža i dr.

U odnosu na ranije godine Nacrtom Budžeta za 2021. godinu su uvedene nove budžetske pozicije i to:

1.      Transfer za humanitarno – karitativne organizacije – javne kuhinje,

2.      Program sufinansiranja zapošljavanja,

3.      Podsticaj privrednim subjektima Općine putem regresiranja dijela kamatne stope,

4.      Program sufinansiranja samozapošljavanja po javnom pozivu,

5.      Sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama za unapređenje lokalnog razvoja,

6.      Grant za vjerske zajednice – kao vidljiva stavka budžeta,

7.      Sufinansiranje izgradnje džamije Stupsko brdo,

8.      Podrška stambenom zbrinjavanju mladih putem ostvarivanja prava na subvenciju plaćenog poreza na promet nepokretnosti i pdv-a,

9.      Poboljšanje prostornih uslova rada i opremljenosti Memorijalnog Centra Srebrenica-Potočari,

10.  Sredstva za eksproprijacija zemljišta (čime je ispunjena obaveza dokazivanja namjenski osiguranih sredstava za ove namjene),

11.  Rušenje bespravno izgrađenih objekata,

12.  Uklanjanje bespravno postavljenih sadržaja na području Općine Ilidža,

13.  Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte u vlasništvu Općine,

14.  Izrada i revizija projektne dokumentacije i saglasnosti za objekte koji nisu vlasništvo Općine,

15.  Uređenje major korita,

16.  Pješačka zona  – Rustempašina i proširenje Male Aleje,

17.  Rekonstrukcija KSC Hrasnica,

18.  Uspostava Centra za komunalne usluge,

19.  Uspostava Registra nekretnina,

20.  Vrtić Hrasnica – sufinansiranje vanjskog uređenja i dr.

Takođe, na sjednici su imenovana radna tijela Općinskog vijeća shodno dogovoru parlamentarnih stranaka koje imaju vijećnike u Općinskom vijeću.

Na prijedlog Općinskog načelnika, donesena je i Odluku o stipendiranju  talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini. Prema ovoj odluci stipendirat će se ukupno 419 učenika i studenata.

Usvojena je i Odluku o stipendiranju učenika i studenata slabijeg  imovinskog stanja. Planirano je stipendiranje  80 učenika srednjih škola i 100 studenata visokoškolskih ustanova, međutim,  Vijeće je donijelo odluku da se stipendije dodijele svima koji ispunjavaju uslove i to 179 učenika i 65 studenata.

Općinsko vijeće Ilidža na prvoj redovnoj sjednici donijelo je i Odluku o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini.  Tom  odlukom utvrđeni su uslovi za stipendiranje djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja, učenika osnovnih i srednjih škola i redovnih studenata u školskoj/akademskoj 2020./2021. godini. Prema toj odluci stipendirat će se 27 učenika osnovnih škola, 13 učenika srednjih škola i 8 studenata.

Općinsko vijeće usvojilo je  i Odluku o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža. Prijave na ovaj javni poziv podnosit će se do 26. februara 2021. godine.

Pored navedenog, usvojene su i Odluka o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža, kao i Odluka o javnom interesu za rekonstrukciju Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu. Nakon usvajanja predmetne odluke stekli su se uvjeti  za provođenje postupka  eksproprijacije  u cilju rješavanja  imovinsko-pravnih odnosa.

Usvojen je Program rada Općinskog vijeća Ilidža za 2021. godinu te je data saglasnost Općinskog vijeća na Program rada JP „Ilidža“ d.o.o. za poslovnu 2021.godinu.

Na sjednici nije usvojen Izvještaj o radu JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. – 31.12.2019.godine niti Izvještaj o finansijskom poslovanju JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. – 31.12.2019. godine sa izvještajem Nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com