Bosna i Hercegovina

FUP i UNICEF u borbi protiv zlostavljanja djece na internetu

Uspostavljena radna grupa za izradu „Strateškog programa: Sigurnost djece u digitalnom okruženju u FBiH“

U Sarajevu je danas održan prvi sastanak radne grupe za izradu „Strateškog programa: Sigurnost djece u digitalnom okruženju u FBiH“ i „Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju“ za period 2021-2023. godine, gdje je Federalna uprava policije bila domaćin sastanka.

Aktivnosti je inicirala Federalne uprave policije uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za djecu/UNICEF, Save the Children i Centrom za sigurni internet/MFS Emmaus, a sve u sklopu implementacije projekta „Prevencija i rad na sprječavanju seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“.

Radna grupa

Ova radna grupa je novo uspostavljeno tijelo u FBiH, a u istu su imenovani predstavnici određenih zakonodavnih, socijalnih i obrazovnih institucija i ministarstava FBiH, u čijoj je direktnoj ili indirektnoj nadležnosti rad i zaštita djece obzirom da su ona najranjivija kategorije društva. Samo zajednički rad, dobra saradnja i koordinacija nadležnih organa u državi je najbolji način zaštite svakog djeteta, a posebno imajući u vidu da je bilo koji oblik nasilja za djecu ponižavajući i da nasilja nad djecom ostavlja nesagledive posljedice na njihov rast, razvoj i odrastanje.

Na današnjem sastanku usvojena je metodologija rada i definisani su strateški ciljevi uz nesebičnu podršku, koordinaciju i moderiranje prof. dr. Elmedina Muretbegovića.

 

Slučajevi nasilja

Ova radna grupa ima za cilj da u što skorije vrijeme sačini gore spomenute dokumenete koji će biti dostavljeni nadležnim tijelima FBiH na dalju zakonsku proceduru u cilju usvajanja, a u konačnici i provedbe istih.

Podsjećamo, Federalna uprava policije je u prethodnom periodu sa Centrom za sigurni internet MFS-EMMAUS potpisala protokol o saradnji u slučajevima nasilja na djecom i mladima u digitalnom okruženju, jer smatramo da je ova problematika od izuzetne važnosti za cijelokupno društvo i od opšteg društvenog interesa.

„Nasilje u digitalnom okruženju uključuje bilo kakav oblik slanja poruka, elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, putem web-stranica, dopisivanje (chat), i ima za cilj povređivanje, uznemiravanje ili bilo kakvo drugo nanošenje štete djetetu – uvredljive i prijeteće poruke, poruke neprimjerenog sadržaja, iznošenje ličnih i porodičnih podataka, lažno predstavljanje i upotreba lažnog identiteta, slanje fotografija koje vrijeđaju djetetovo dostojanstvo, podsticanje govora mržnje, iskorištavanje djece za dječju pornografiju, vrbovanje djece za prostituciju i sl. Elektronsko nasilje može biti prisutno 24 sata i svaki dan u sedmici i na svakom mjestu na kojem su djeca do sada bila potpuno zaštićena“ – Federalna uprava policije podsjeća građane FBiH.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com