Ilidza

POZIV ZA 1. REDOVNU SJEDNICU OPCINSKOG VIJECE ILIDZA

Na osnovu člana 38. stav (1) i člana 39. stav (4) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10, 2/21), s a z i v a m

 

 1. REDOVNU SJEDNICU

OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

 

 

Sjednica će se održati  ON LINE 18.02. (ČETVRTAK) 2021.godine sa  početkom u 09:00 sati.

Za sjednicu predlažem s l i j e d e ć i

D n e v n i   r e d :

 

1. Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za Statut i propis

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

3. Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

4. Prijedlozi rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Ilidža

a) Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

b) Komisija za Statut i propise

c) Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

d) Komisija za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove

e) Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju

f) Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge

g) Komsija za obrazovanje, kulturu, fizičku kulturu i pitanja mladih

h) Komsija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku

i) Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

j) Etička komisija

k) Komisija za planiranje općinskog razvoja

l) Komisija za sigurnost

5. Nacrt Budžeta Općine Ilidža za 2021.godinu

6. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža

7. Prijedlog Odluke o javnom interesu za rekonstrukciju Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža

9. Prijedlog Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

10. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini

11. Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj 2020/2021. godini

12. Prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Ilidža za 2021. godinu

13. a) Izvještaj o radu JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. – 31.12.2019.godine

     b) Izvještaj o finansijskom poslovanju JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. – 31.12.2019.godine sa izvještajem Nezavisnog revizora za 2019. godinu

14. Davanje saglasnosti Općinskog vijeća na Program rada JP „Ilidža“ d.o.o. za poslovnu 2021.godinu

15. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori

Uz poziv za sjednicu dostavljamo vam:

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava, s.r.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button