Bosna i Hercegovina

Zamjenom nekretnina stekli se uslovi za izgradnju prvog IT kompleksa u Sarajevu

Na sjednici Općinskog vijeća Centar usvojen je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zamjenu nekretnina i građevinskih parcela između "Infobip BH" Sarajevo i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodice šehida i poginulih boraca

Kako se navodi u saopćenju, ova odluka je važna za razvoj općine Centar s obzirom da tretira izgradnju objekata u prvom IT parku u Kantonu Sarajevo.

Kompanija “Infobip” je podnijela inicijativu da se zamijene nekretnine kako bi im se omogućilo ekonomičnije korištenje parcela, a samim time i povećavala mogućnost uposlenja većeg broja osoba, te kako bi se ujednačio koncept izgradnje sa susjednom građevinom AlJazeera Balkans i samim time dobilo bolje arhitektonsko uređenje ulaza u općinu Centar.

Načelnik Srđan Mandić je kazao da navedena kompanija ima 200 uposlenih, a u planu je da se uposli 500 osoba. Usvajanjem predložene odluke napravljen je značajan korak ka tome.

“Predložio sam Vijeću da usvoji ovakvu odluku jer ne postoji nijedna prepreka zbog koje zahtjev kompanije Infobip ne bi bio uvažen” naglasio je načelnik Mandić.

Kompanija Infobip je prvu parcelu “K-24” kupila od Općine Centar putem javnog nadmetanja. Za navedenu parcelu je Općini Centar uplaćeno 620 hiljada KM.

Nakon toga, kompanija je putem javnog nadmetanja od Općine Centar kupila i parcele “K25” i “K26”, za koje je isplaćeno 503 hiljade KM.

Infobip se putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina obratio Općinskom vijeću Centar, zahtjevom za davanje saglasnosti za zamjenu građevinske parcele označene kao “K-24” vlasništvo kompanije Infobip i parcele označene kao “K-27” koja je u vlasništvu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, a koje se nalaze na lokalitetu Šip u Sarajevu.

Kao razlog za zamjenu parcela Infobip je u zahtjevu naveo da je Regulacionim planom “Poslovna zona Šip” mrežom građevinskih i regulacionih linija propisano da građevinske parcele K-25, K-26 i K-27 budu vezane podzemnim i prizemnim nivoima. Parcela K-24 je fizički presječena šetnicom, te ne postoji mogućnost spajanja parcela K-25, K-26 i K-27, u jednu vizuelnu i funkcionalno arhitektonsku cjelinu.

Vlada Kantona Sarajevo je dala saglasnost za otpočinjanje postupka zamjene nekretnina označenih kao K-27 vlasništvo Fonda Kantona Sarajevo i K-24 vlasništvo firme Infobip, a nakon saglasnosti Općinskog vijeća stekli su se uslovi da navedena kompanija i realizuje projekat izgradnje modernog IT kompleksa na području općine Centar.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button