Ilidza

POZIV ČLANOVIMA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

U skladu sa članom 23. stav (2) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10, 2/21), sazivam sjednicu

 

 

KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

koja će se održati   12.02.2021.(PETAK) godine sa početkom u  09,00 sati u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D n e v n i   r e d :

 1. Utvrđivanje prijedloga Programa rada Općinskog vijeća Ilidža za 2021. godinu
 2. Prijedlog Zaključka Kolegija kojim se utvrđuje termin za održavanje sjednica Općinskog vijeća Ilidža za mandatni period 2020 – 2024. godine
 3. Prijedlog Zaključka vezano za redosljed po kojem će se razmatrati redovna tačka dnevnog reda – Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori
 4. Utvrđivanje prijedloga dnevnog reda i termina održavanja 1. redovne sjednice Općinskog vijeća
 5. Tekuća pitanja

 

U Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća za 1. redovnu sjednicu dostavljeni su slijedeći materijali:

 

 1. Nacrt Budžeta općine Ilidža za 2021. godinu
 2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o građevinskom zemljištu na području općine Ilidža
 3. Prijedlog odluke o javnom interesu za rekonstrukciju Igmanske ceste od Glavogodine do Osmica na Igmanu
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža
 5. Prijedlog Odluke o stipendiranju talentovanih učenika i studenata u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini
 6. Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja u školskoj/akademskoj 2020/2021. godini
 7. Prijedlog Odluke o stipendiranju djece bez oba roditelja i djece bez roditeljskog staranja u školskoj 2020/2021. godini
 8. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Ilidža za 2021. godinu
 9. a) Izvještaj o radu JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. – 31.12.2019.godine; b)Izvještaj o finansijskom poslovanju JU KSR Hrasnica-Ilidža za period 01.01. –
  12.2019.godine sa izvještajem Nezavisnog revizora za 2019. godine
 10. Davanje saglasnosti Općinskog vijeća na Program rada JP „Ilidža“ d.o.o. za poslovnu 2021.godinu

Na osnovu  Međustranačkog dogovora predstavnika parlamentarnih stranaka Općinskog vijeća Ilidža u mandatnom periodu 2020-2024.godine o raspodjeli stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Ilidža zaključenog dana 12. 01. 2021. godine, Općinsko vijeće u dnevni red 1. redovne sjednice treba uvrstiti i donošenje sljedećih prijedloga rješenja:

 • Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za Statut i propis
 • Prijedlog Rješenja o razrješenju Komisije za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja
 • Prijedlozi rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Ilidža

a) Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova

b) Komisija za Statut i propise

c) Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja

d) Komisija za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove

e) Komisija za prostorno planiranje, mjesne zajednice, komunalne poslove i ekologiju

f) Komisija za zaštitu ljudskih prava, predstavke i prijedloge

g) Komsija za obrazovanje, kulturu, sport i pitanja mladih

h) Komsija za boračka pitanja, rad, zdravstvo i socijalnu politiku

i) Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

j) Etička komisija

k) Komisija za planiranje općinskog razvoja

l) Komisija za sigurnost

 

NAPOMENA: Sjednica Kolegija Općinskog vijeća održat će se u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koja je usvojena  Zaključkom Vlada Federacije BiH (broj: 170/2021 od 28.01.2021.godine )i kojom se naređuje obavezno nošenje zaštitnih maski preko usta i nosa  u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od najmanje 2 metra.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                      Tarik Stambolić, magistar poslovnog prava, s.r.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com