Bosna i Hercegovina

Skupština KS donijela Rezoluciju o prevenciji seksualnog uznemiravanja

Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Rezoluciju o prevenciji i suzbijanju uznemiravanja sa osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevu

„Seksualno uznemiravanje i nasilje je jedan od najčešćih oblika spolno orijentisanog nasilja, koje se najlakše toleriše i za koji naše zakonodavstvo nema adekvatan mehanizam sankcionisanja. Isto obuhvata neželjena spolna ponašanja koja nužno ne uključuju fizički dodir, a osobu dovode u neugodan i ponižavajući položaj, te izazivaju osjećaj srama. Ključni aspekt ovog vida uznemiravanja i nasilja je moć, jer ga često provodi osoba koja je na moćnijoj poziciji od osobe nad kojom se ono provodi, što dovodi do situacije da se seksualno uznemiravanje, tj. ucjenjivanje legitimira kao alat za ispoljavanje moći i uticaja. Seksualno uznemiravanje se nerijetko tretira kao trivijalan problem koji se s lakoćom može izbjeći i zaustaviti, što najčešće nije tačno. Vrlo često se radi o ponavljanim ponašanjima koja se javljaju kroz duže vremensko razdoblje i za koje žrtva ne može naći sistemsko rješenje. Upravo zbog činjenice da žrtva ne može da dobije adekvatnu podršku sistema, društvo u određenom dijelu pribjegava izjednačavanju uloge počinitelja i žrtve.

U tom smislu mi, izabrani predstavnici građanki i građana Kantona Sarajevo, obavezujemo Vladu Kantona Sarajevo da, u saradnji sa ekspertima iz relevantnih polja, izradi i u hitnoj proceduri Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje dostavi:

· Prijedlog zakona o sprečavanju i zabrani uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo;

· Prijedlog pravilnika o pravilima ponašanja poslodavaca i radnika u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu u Kantonu Sarajevo;

· Prijedlog protokola o postupanju u slučajevima prijavljenog uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo (u nastavku teksta – Protokol), kojim bi se uveo standardiziran postupak prema žrtvama bez obzira na njihovu dob, mjesto u kojem im se nasilje dogodilo, spol i/ili druge osobne karakteristike, osigurala pravovremena i prema žrtvi usmjerena skrb, koja osigurava emocionalnu podršku i smanjuje rizik od daljnjeg razvoja traumatskih poremećaja, osigurao standardiziran i odgovarajući metod prikupljanja dokumentacije i pohrane fizičkih dokaza posebno obučenih stručnjaka/inja, što će neminovno dovesti do veće vjerojatnosti identifikacije, procesuiranja i osude počinitelja uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja, osigurala kvalitetna medicinske zaštita žrtvama uključujući pregled, tretman, te praćenje zdravstvenog stanja žrtve i osigurala povjerljivost podataka;

· Prijedlog odluke o obaveznom donošenju unificiranih i sa Protokolom usklađenih etičkih kodeksa u svim javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima koje su osnovali Kanton Sarajevo i/ili organi jedinica lokalne samouprave ili koji su u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo i/ili organa jedinica lokalne samouprave;

· Prijedlog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo, čiji će primarni cilj biti podizanje javne i pojedinačne svijesti o uznemiravanju na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju i nasilju, kao i edukacija o prepoznavanju i ranom suzbijanju ovakvih oblika uznemiravanja i nasilja;

· Prijedlog odluke o obaveznom godišnjem izvještavanju o poštivanju obaveza propisanih Zakonom o ravnopravnosti spolova („Službeni glasnik BiH“ brojevi:16/03 i 102/09) u sklopu godišnjih izvještaja o radu svih svim javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima koje je osnovao Kanton Sarajevo i/ili organa jedinica lokalne samouprave ili koji su u većinskom vlasništvu Kantona Sarajevo i/ili organa jedinica lokalne samouprave.

Mi, izabrani predstavnici građanki i građana Kantona Sarajevo, također obavezujemo Vladu Kantona Sarajevo da hitno preduzme korake ka:

· Uspostavljanju ekspertske radne grupe za izradu Akcionog plana za prevenciju i suzbijanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Kantonu Sarajevo, koju će činiti predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstva visokog obrazovanja, nauke i mladih, Ministarstva predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, Univerziteta Sarajevo, Ministarstva pravde i uprave, Udruženja poslodavaca KS, nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja i relevantnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;

· Uspostavljanju „Hrabre linije“ za prijavljivanje uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja“, kaže se u Rezoluciji koju je danas usvojila Skupština KS.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button