Bosna i Hercegovina

Pokrenuta inicijativa da se plate u javnom sektoru Kantona Sarajevo smanje od 5 do 20%

Pandemija uzima danak, a to se posebno osjeti na umanjenom prilivu javnih prihoda. Budžet Kantona Sarajevo u ovoj godini bit će manji za 160 miliona KM, a ekonomska struka već neko vrijeme predlaže radikalno rezanje troškova.

Motivisana tim, nezavisna zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Admela Hodžić uputila je dvije incijative kojima je cilj umanjiti javnu potrošnju te ovaj sektor približiti okolnostima koje prolazi realni sektor.

Prva inicijativa predviđa da se u ovoj budžetskoj godini, zbog smanjenog priliva sredstava, izvrši procentualno umanjenje primanja svima koji po bilo kojem osnovu primaju plaću iz budžeta, kojima je u cijelosti ili djelomično osnivač Kanton Sarajevo.

Predviđeno je umanjenje od pet posto za one koji imaju neto primanja između 1.000 i 1.500 KM, deset posto za neto primanja od 1.500 do 2.000 KM, 15 posto umanjenja za neto primanja od 2.000 do 3.500 KM te 20 posto umanjenje za one s primanjima većim od 3.500 KM.

Isto tako, predviđeno je da se umanjenja primjenjuju kvartalno, uz mogućnost revidiranja, odnosno ukidanja, zavisno od priliva u budžetu, a da se ostvarene uštede preusmjere u fond za pomoć privredi.

“Broj zaposlenika na području Kantona Sarajevo u periodu od 16. marta 2020. do 30. novembra 2020. smanjen je za 4.205. Iako je broj otpuštenih radnika tokom stanja prirodne nesreće bio veći, zabrinjava činjenica da broj zaposlenih radnika u posljednjih nekoliko mjeseci nema očekivani rast. Uvažavajući teško stanje u kojem su se našli sektori koji čine privrednu djelatnost, teret ove ekonomske krize trebaju u određenoj mjeri podnijeti i radnici koji platu dobivaju iz budžeta Kantona Sarajevo”, navodi se u obrazloženju incijative zastupnice Hodžić.

Admela Hodžić uputila je i incijativu da se izvrši umanjenje od 50 posto iznosa naknada koje se isplaćuju svim članovima komisija, nadzornih odbora i upravnih odbora, javnih preduzeća i javnih ustanova Kantona Sarajevo, a koji su zaposleni u institucijama čiji je osnivač KS.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button