Bosna i Hercegovina

Država je u problemima, a pogledajte čime se Vijeće ministara BiH bavilo na današnjoj sjednici

Vijeće ministara BiH izjasniće se o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama u drugom krugu glasanja, nakon što danas Prijedlog zakona nije dobio potrebnu većinu za utvrđivanje i dostavljanje Parlamentarnoj skupštini.

Članovi Vijeća ministara BiH obaviće konsultacije prije narednog kruga glasanja u vezi sa sugestijama  koje su predložene na sjednici, a odnose se na inspekcijski nadzor.

Predlagač zakona je Agencija za javne nabavke BiH.

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA IZRADU STRATEGIJE SEKTORA PRAVDE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, donijelo je Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu Nacrta strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana.

Radna grupa se sastoji od 20 članova, među kojima je 15 predstavnika institucija na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH, a pet predstavnika organizacija civilnog društva.

Radna grupa će u roku od 90 dana od svog imenovanja sačiniti nacrt strategije za reformu sektora pravde i prateći akcioni plan za njeno provođenje i dostaviti  ga na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH, vladama Republike Srpske i Federacije BiH, te Pravosudnoj komisiji Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Za rad u Radnoj grupi se ne plaća naknada.

VMBiH UPOZNATO S ODLUKOM PREDSJEDNIŠTVA BiH

Vijeće ministara BiH upoznato je s Odlukom o angažovanju resursa Oružanih snaga BiH na pružanju pomoći civilnim organima u privremenom angažovanju inženjerijskih jedinica na području grada Bihaća, koju je Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo na 101. vanrednoj sjednici, održanoj 22. januara 2021. godine.

Pripadnici Oružanih snaga BiH angažovani su na izgradnji pristupnog puta prema kampu „Lipa“ i sanaciji platoa u ovom migrantskom kampu, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button