Bosna i Hercegovina

Bivši borci, branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti 33 prava

Putem Ministarstva za boračka pitanja KS nekadašnji borci-branioci i članovi njihovih porodica mogu ostvariti 33 prava propisanim Zakonom o dopunskim pravima boraca-branilaca Bosne i Hercegovine.
Ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branilaca, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, ratni vojni zarobljenici i demobilizirani branioci sa područja Kantona, koji ispunjavaju uslove propisane ovim zakonom, mogu ostvarivati sljedeća prava:

1. Zdravstvena zaštita;
2. Medicinska rehabilitacija:
a) banjsko liječenje,
b) klimatsko liječenje;
3. Naknada putnih troškova i troškova za liječenje u inostranstvu;
4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti;
5. Prioritet u zapošljavanju;
6. Subvencioniranje kamata kredita za otvaranje radnih mjesta;
7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno školovanje;
8. Stipendiranje;
9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanističkih barijera za ulazak i korištenje stana u invalidskim kolicima;
10. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost za izgradnju porodične stambene zgrade;
11. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za dodijeljeno ili kupljeno gradsko građevinsko zemljište za izgradnju individualnog stambenog objekata za potrebe boraca-branitelja BiH;
12. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta:
a) nova individualna gradnja,
b) kolektivna gradnja;
13. Oslobađanje obaveze plaćanja naknade za pogodnost (rente) i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera;
14. Pravo na izgradnju stana;
15. Dodjela sredstava za rješavanje stambenih potreba:
a) subvencioniranje kamata kredita za rješavanje stambenog pitanja,
b) jednokratna bespovratna sredstva (dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga, udruživanje sredstava za kupovinu stambene jedinice);
16. Dodjela sredstava za održivi povratak;
17. Pravo na stan u vlasništvu ili dodjelu stana na korištenje;
18. Besplatna i povlaštena vožnja;
19. Naknada troškova dženaze – sahrane;
20. Podizanje nišana – nadgrobnog spomenika;
21. Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941.“ i djecu šehida-poginulih borca-branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa;

22. Prednost pri zakupu i otkupu poslovnog prostora pod jednakim uvjetima;
23. Pravo na besplatne obavezne udžbenike za redovno školovanje, školski pribor i užinu;
24. Prednost pri smještaju u đačke i studentske domove;
25. Prednost pri korištenju programa nadležnih zavoda za zapošljavanje;
26. Prioritetno pravo za rješavanje stambenog pitanja pod jednakim uvjetima;
27. Pravo na besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda i kanalizacija, električna energija, gas);
28. Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći kroz:
a) plaćanje troškova vanrednog školovanja,
b) dodjelu prehrambenih i higijenskih artikala,
c) dodjelu novčanih sredstava za rješavanje socijalnih potreba i
d) plaćanje troškova stanarine
e) pružanje sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica;
29. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavještavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz državne počasti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslužnih ličnosti;
30. Pravo na obezbjeđenje ogrjeva;
31. Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80% (dječiji dodatak);
32. Novčana egzistencijalna naknada braniteljima mlađim od 57 godina;
33. Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica.

Nakon što bude objavljen javni poziv za ostvarivanje prava porodica šehida i poginulih boraca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu pripadnici ovog dijela boračke populacije moći će predavati zahtjeve za ostvarivanje svojih prava, s tim da će biti izuzeta ona prava koja se ostvaruju po drugim posebnim javnim pozivima.

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Back to top button