Ilidza

Konkurs za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog stanja u školskoj/ akademskoj 2020/2021. godini

Na osnovu člana 7. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata slabijeg imovnog stanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br.1/13 i 27/13 ), Općinski načelnik Općine Ilidža na prijedlog Službe za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica raspisuje:

 

K O N K U R S

za stipendiranje učenika u srednjem i studenata u visokoškolskom obrazovanju slabijeg imovnog  stanja u školskoj/ akademskoj 2020/2021. godini

 

Pravo učešća na Konkursu za stipendiranje imaju učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće kriterije i to:

a)    da su državljani Bosne i Hercegovine;

b)    da imaju prebivalište na području općine Ilidža;

c)    da su redovni učenici srednjih škola Kantona Sarajevo i redovni studenti  visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu;

d)    da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (2019/2020) imali slijedeći uspjeh u školi,odnosno fakultetu i to:

1.    učenici prvih razreda srednjih škola koji su deveti razred osnovne škole završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,

2.    učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola  koji su prethodni  razred završili sa najmanjim uspjehom vrlodobar /4/,

3.    redovni studenti prve godine studija koji su završni razred srednje škole završili sa najmanjim uspjehom  vrlodobar /4/,

4.    redovni studenti sa prosjekom ocjena iz prethodne godine studija najmanje /7,5/,

e)    da nisu ostvarili pravo na stipendiju u školskoj/akademskoj 2020/2021 godini po nekom drugom osnovu od druge institucije,

f)     da nemaju prihod po članu zajedničkog domaćinstva veći od  300,00KM.

 

U školskoj/akademskoj  2020/2021. godini stipendirat će se:

a) Srednje obrazovanje

– 20 učenika I razreda

– 20 učenika II razreda

– 20 učenika III razreda

– 20 učenika IV razreda

 

b) Visoko obrazovanje

– 20 studenata I godine

– 20 studenata II godine

– 20 studenata III godine

– 20 studenata IV godine

– 20 studenata V godine

U slučaju da prijavljeni kandidati imaju isti broj bodova, prednos imaju kandidati čiji je porodični standard niži , odnosno kandidati čija su mjesečna primanja po članu porodice manja.

U slučaju da iz jedne porodice ima više kandidata za dodjelu stipendije, stipendija će se dodijeliti samo jednom kandidatu.

Apsoloventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za školsku/akademsku 2020/2021. godinu i isplaćivat će se 10 mjeseci.

Planom stipendiranja učenika i studenata u visokoškolskom obrazovanju za školsku/akademsku 2020/2021.godinu („Službene  novine Kantona Sarajevo”, broj:25/20   ) određeno je da visina mjesečne stipendije za učenike iznosi 75,00 KM, a za studente 100,00 KM.

Ukoliko se ne prijavi planirani broj učenika odnosno studenata za određeni razred odnosno godinu studija, u okviru planiranih budžetskih sredstava može se povećati Planom predviđeni broj stipendija za ostale razrede odnosno godine studija.

Uz ispunjenu prijavu na Konkurs (obrazac prijave može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili na www.opcinailidza.ba ) kandidati trebaju dostaviti slijedeće:

1.    Lične karte (CIPS),/na uvid/

2.    Prijavu mjesta prebivališta (CIPS),/na uvid/

3.    Potvrdu/Uvjerenje  o upisu u školsku/akademsku 2020/2021  godinu kao redovan učenik- student,

4.    a) Dokaz o uspjehu za deveti razred osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole,

b) dokaz o uspjehu u školskoj 2019/2020. godini za učenikeprvog, drugog i trećeg   razreda srednje škole ,

c ) dokaz o uspjehu  u školskoj 2019/2020 godini četvrtog razreda srednje škole, za  studente prve godine studija,

d) uvjerenje o prosjeku ocjena u akademskoj 2019/2020. godini za studente,

5.    Izjavu o zajedničkom domaćinstvu – kućna lista,

6.    Dokaz o ukupnim primanjima za svakog člana domaćinstva:

– za zaposlene članove domaćinstva platnu listu za posljednji mjesec sa ukupnim neto primanjima,

-za primaoce penzije posljednji ček penzije ,

-uvjerenje JU Kantonalni Centar za socijalni rad –općina Ilidža ,

-uvjerenje Službe za boračka pitanja općine Ilidža ,

-za nezaposlene potvrda BIRO-a za zapošljavanje – Ilidža ,a

-za nezaposlene koji se ne nalaze na evidenciji BIRO-a za zapošljavanje-potvrda PIO-a da nije ostvario pravo na penziju ,

7.    Izvod iz matične knige umrlih i izvod iz matične knjige rođenih –  za učenika odnosno studenta bez jednog roditelja,

8.    Potvrda/ Uvjerenje o upisu u školsku/akademsku 2020/2021. godinu kao redovnog učenika- studenta člana domaćinstva podnosioca prijave na Konkurs.

Dokumenta koja se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije, te ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Dokumenta dostavljena uz prijavu na Konkurs se ne vraćaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Konkursa. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti u sobu br.120  I sprat Općine Ilidža ul. Butmirska cesta br.12. 71210 Ilidža.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za rad, socijalna pitanja,zdravstvo,izbjeglice i raseljena lica Općine Ilidža, ul. Butmirska cesta br.12 (telefon 775-662 i 775-668).

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com