Ilidza

Poziv za 37. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Ilidža

Na osnovu člana 38. stav (1) Poslovnika o radu Općinskog vijeća Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/10), s a z i v a m

 

 37. REDOVNU SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA ILIDŽA

Sjednica će se održati  20.08. (ČETVRTAK)  2020. godine  u Multifunkcionalnoj sali Općine Ilidža sa  početkom u  1100 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći 

D n e v n i   r e d : 

 1. Prijedlog Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Ilidža za period 01.01. – 30.06.2020.godine
 2. Periodični finansijski izvještaj za period 01.01. – 30.06.2020.godine
 3. a) Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Groblje Vlakovo“; b)Nacrt Odluke o provođenju Regulacionog plana „Groblje Vlakovo“
 4. Utvrđivanje prijedloga Općinskog vijeća za imenovanje Nadzornog odbora JP „Ilidža d.o.o. Ilidža
 5. Prijedlozi akata o regulisanju imovinsko-pravnih odnosa
 6. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža zbog podnošenja ostavke
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje izbora za predsjedavajućeg Općinskog vijeća ilidža
 8. Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća Ilidža
 9. Vijećnička pitanja, inicijative i odgovori

                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI
         Muhamed Omerović, s.r.

Na  37. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, pozivam:

 • Predstavnika Zavoda za planiranje razvoja KS (tačka 3)
 • člana Etičke komisije
 • predstavnike sredstava javnog informisanja

NAPOMENA: Sjednica Općinskog vijeća održat će se u skladu sa tačkom 1 i 2 Naredbe Federalnog ministarstva zdravstva (broj: 01-33-4278/20 od 23.07.2020.godine) kojom se naređuje obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru uz poštivanje distance od najmanje 1 metar i okupljanje ne više od 50 osoba u zatvorenom prostoru, te poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Svi pozvani, kao i pomoćnici općinskog načelnika, prisustvovat će sjednici samo kada se bude razmatrala tačka čiji su predlagači.

Uz poziv za sjednicu dostavljamo Vam:

 • Rješenje Centralne izborne komisije BiH (broj: 06-07-1-206/20 od 02.07.2020. godine), davanje saglasnosti na dužnost u članstvu Općinske izborne komisije
 • Akt CIK-a BIH (broj: od 03.08.2020. godine) – Instrukcija o postupanju organa za provođenje izbora na izborni dan u uslovima epidemije COVID-19
 • Problematika Regulacionog plana “Stup-Nukleus”, broj katastarske parcele 999, 1000/1, 1001, 1002 (Broj: 01-sl/20-28 od 03.06.2020. godine) – dopis od strane građana Aldina Hodžića i Ubejde Imamović-Hodžić koji su se obratili Općinskom vijeću
 • Odgovor na dopis (izgradnja kanalizacione mreže, Hendekuša) – broj.03-sl-102/20 od 13.07.2020. godine od Službe za prostorno uređenje
 • Dopis Službe za razvoj, komunalne poslove i puteve (broj: 04-sl-797/20 od 09.07.2020. godine sa Zaključkom Skupštine Kantona Sarajevo vezano za izgradnju javne kanalizacione mreže u Ulici Hendekuša, MZ Osjek
 • Akti koji se odnose na uređenje parking prostora ispred VI Osnovne škole
Prikaži više

Povezani članci

Back to top button